englishsnow:

christophe jacrot


For one day all the beasts will bow to you. You will be king.

(Source: silveredwolf)


dajo42:

two dads have a conversation

"haha yes i’m going golfing on the weekend"
"hello going golfing on the weekend, i’m dad"
"hello dad, i’m dad"
"hello dad, i’m dad"
"hel̡lo ̀dad, ̢i͟’͜m̧ d́ąd"
"h̕͠͞e̶͘͟l̸̀ló ҉d̕͟ad͝,̷͞ ̢̛i͏̢’m̛͠ ̕ḑ̢͝a͏͢͝ḑ͠"
"H̶͟͏͜E̢͞L҉͏̸҉Ļ̵͘͞O̵͟͟͟ ͏̷̨͠Ḑ̀A̢̛̕͞͞D̸҉̢̕,̛͠ ͏̴Į̵̷̛͘’̀͟͏̵̕M̧͜͢͠ ͢͢͏́͢D̵À͞͝D͞"

40,219 plays San Francisco The Mowgli's

"I’ve been in love with love

And the idea of something binding us together

You know that love is strong enough”

(Source: iamthebl00dinyourveins)


mcavoys:

"In solitary confinement there’s no metal around him, so he’s without his tools; he’s lonely. He misses metal, quite frankly."